Εγγύηση

Οι βαλίτσες και τα αξεσουάρ της Ryanair υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας. Συνεπώς, εάν παρουσιαστεί πρόβλημα λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος στο υλικό και/ή την εργασία, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ryanair είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν σύμφωνα με την πολιτική εγγυήσεων της μάρκας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση κάθε μάρκας που διατίθεται στην τοποθεσία της Ryanair, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική εγγυήσεων της αντίστοιχης μάρκας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάστημα εγγύησης ενός προϊόντος, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του προϊόντος.