Гаранция

Чантите и аксесоарите на Ryanair се тестват много стриктно, за да се гарантира, че пътническите продукти, на които се доверявате, отговарят на строги стандарти. Ето защо, ако възникне проблем, който е причинен от производствени дефекти в материалите и/или изработката, Ryanair, по свое усмотрение, ще поправи или замени продукта в съответствие с гаранционната политика на марката.

За повече информация относно гаранцията на всяка марка, която се предлага в сайта на Ryanair, моля, прочетете гаранционната политика на съответната марка.

Повече информация за гаранционния период на даден продукт може да бъде намерена на всяка страница за продукт.