Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Sidst opdateret: 12/01/2024

Vi ønsker at informere dig om, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver Personlige oplysninger (som defineret nedenfor). Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver vores praksis vedrørende Personlige oplysninger, som vi indsamler via hjemmesider, hvorfra du har adgang til denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger ( “Hjemmesiderne”), gennem de softwareprogrammer, vi gør tilgængelige for dig til brug på eller via computere og mobilenheder ( “Appsene”), via vores sider på og apps til sociale medier, via HTML-formaterede e-mails, som vi sender til dig, og som indeholder et link til denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, samt når du interagerer med os offline på måder, hvor vi er juridisk forpligtet til at informere dig om vores praksis (under ét, inklusive Hjemmesiderne, Appsene, siderne på sociale medier og offlineinteraktion, kaldet “Tjenesterne”).

Personlige oplysninger

Personlige oplysninger” er oplysninger, der identificerer dig som person eller vedrører en identificerbar person, såsom:

 • Navn
 • Køn
 • Fødselsdato
 • Postadresse (inkl. fakturerings- og leveringsadresser)
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • IP-adresse
 • Kredit- og debetkortnummer
 • Profilbillede
 • Konto-id til sociale medier
 • Rejseoplysninger, herunder flyoplysninger for rejser

Indsamling af Personlige oplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere indsamler Personlige oplysninger på mange forskellige måder, herunder:

 • Via Tjenesterne.

  Vi indsamler Personlige oplysninger via Tjenesterne, for eksempel når du tilmelder dig et nyhedsbrev eller foretager et køb.

 • Via offlineinteraktion.

  Som en del af vores Tjenester indsamler vi Personlige oplysninger fra dig via offlineinteraktion, for eksempel når du besøger vores butikker, deltager i en af vores messer, afgiver en ordre over telefonen eller kontakter kundeservice.

 • Fra andre kilder.

  Vi modtager dine Personlige oplysninger fra andre kilder, for eksempel vores søsterselskaber, offentlige databaser, fælles markedsføringspartnere, sociale medieplatforme (herunder fra personer, som du er venner med eller på anden måde er forbundet med) og fra andre tredjeparter. Hvis du vælger at forbinde din konto på et socialt medie med din konto på Hjemmesiden, bliver visse Personlige oplysninger fra din konto på det sociale medie desuden delt med os, herunder muligvis Personlige oplysninger, som indgår i din profil eller dine venners profiler.

Vi er nødt til at indsamle Personlige oplysninger for at kunne levere de ønskede Tjenester til dig. Hvis du ikke giver os de ønskede oplysninger, kan vi muligvis ikke levere Tjenesterne. Hvis du videregiver Personlige oplysninger om andre personer til os eller til vores tjenesteudbydere i forbindelse med Tjenesterne, erklærer du, at du har bemyndigelse til at gøre dette og til at give os tilladelse til at bruge oplysningerne i overensstemmelse med denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Følsomme oplysninger

Vi hverken indsamler eller beder dig om at sende os følsomme Personlige oplysninger, og du må ikke videregive følsomme Personlige oplysninger (f.eks. personlige oplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, biometriske eller genetiske data, kriminel baggrund, helbredsoplysninger eller oplysninger vedrørende en fysisk persons seksuelle forhold, seksuelle orientering, personnummer eller helbred) til os på eller via Tjenesterne eller på anden vis.

Brug af Personlige oplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere bruger Personlige oplysninger til legitime forretningsmæssige formål, herunder:

 • Vi og vores tjenesteudbydere bruger Personlige oplysninger til legitime forretningsmæssige formål, herunder:
  • For at kunne levere den funktionalitet, Tjenesterne indeholder, til dig, for eksempel at give dig adgang til den konto, du har oprettet, og yde kundeservice til dig i den forbindelse.
  • For at kunne imødekomme dine forespørgsler og anmodninger, når du kontakter os via en af vores onlinekontaktformularer eller på anden vis, for eksempel når du sender os spørgsmål, forslag, ris eller ros, eller når du anmoder om et tilbud på eller andre oplysninger om vores Tjenester.
  • For at kunne gennemføre dine transaktioner og yde kundeservice til dig i den forbindelse.
  • For at kunne gennemføre dine transaktioner og yde kundeservice til dig i den forbindelse.
  • For at kunne give dig mulighed for at sende beskeder til en anden person, hvis du vælger at gøre det.

  Vi gennemfører disse aktiviteter for at administrere vores kontraktmæssige forhold til dig og/eller for at overholde en juridisk forpligtelse.

 • Udsendelse af vores nyhedsbrev og/eller andet markedsføringsmateriale til dig og facilitering af deling på sociale medier.
  • At sende dig markedsførings relateret kommunikation - til f.eks e-mail, sms, telefon, chat - med informationer om nye tjenester, nye produkter og andre nyheder om vores firma
  • For at gøre det lettere for dig at bruge de funktioner til deling på sociale medier, som du vælger at bruge.
  • Vi gennemfører denne aktivitet med dit samtykke, eller hvis vi har en legitim interesse i at gøre det.

 • Analyse af Personlige oplysninger til intern rapportering og personliggørelse af tjenester.
  • For at kunne analysere eller forudsige vores brugeres præferencer og dermed udarbejde sammenstillede tendensrapporter om, hvordan vores digitale indhold bliver brugt, så vi kan forbedre vores Tjenester.
  • For at kunne analysere eller forudsige vores brugeres præferencer og dermed udarbejde sammenstillede tendensrapporter om, hvordan vores digitale indhold bliver brugt, så vi kan forbedre vores Tjenester.
  • For bedre at kunne forstå dine præferencer, så vi kan levere indhold via vores Tjenester, som vi mener, vil være relevant og interessant for dig.
  • Vi leverer personliggjorte tjenester enten med dit samtykke, eller fordi vi har en legitim interesse i at gøre det.

 • Muliggørelse af din deltagelse i lotterier, konkurrencer eller andre kampagner.
  • For at kunne give dig mulighed for at deltage i lotterier, konkurrencer og lignende kampagner og for at kunne administrere disse aktiviteter. Nogle af disse aktiviteter er omfattet af yderligere regler, der indeholder yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger og videregiver dine Personlige oplysninger.
  • Vi bruger disse oplysninger til at administrere vores kontraktmæssige forhold til dig.

 • Sammenstilling og/eller anonymisering af Personlige oplysninger.
  • Vi sammenstiller Personlige oplysninger, så de ikke længere betragtes som Personlige oplysninger.
  • Det gør vi for at generere andre data til eget brug, som vi bruger og videregiver til forskellige formål.

 • Opnåelse af vores forretningsmæssige mål.
  • For at kunne udføre dataanalyse, for eksempel for at forbedre effektiviteten af vores Tjenester.
  • For at kunne gennemføre revisioner, som skal sikre, at vores interne processer fungerer som tilsigtet og er i overensstemmelse med juridiske, lovgivningsmæssige eller kontraktmæssige krav.
  • For at kunne gennemføre revisioner, som skal sikre, at vores interne processer fungerer som tilsigtet og er i overensstemmelse med juridiske, lovgivningsmæssige eller kontraktmæssige krav.
  • For at kunne udvikle nye produkter og tjenester.
  • For at kunne styrke, forbedre eller ændre vores nuværende produkter og tjenester.
  • For at kunne identificere brugstendenser, for eksempel for at få indblik i, hvilke dele af vores Tjenester der er mest interessante for brugerne.
  • For at kunne måle effektiviteten af vores reklamekampagner, så vi kan tilpasse vores kampagner til vores brugeres behov og interesser.
  • For at kunne gennemføre og udvide vores forretningsaktiviteter, for eksempel for at få indblik i, hvilke dele af vores Tjenester der er mest interessante for vores brugere, så vi kan fokusere vores energi på at levere det, der interesserer brugerne.
  • Vi gennemfører disse aktiviteter for at administrere vores kontraktmæssige forhold til dig, for at overholde en juridisk forpligtelse, og/eller fordi vi har en legitim interesse i at gøre det.

Videregivelse af Personlige oplysninger

Vi videregiver Personlige oplysninger:

 • Til vores søsterselskaber, så de kan bruge dem til de formål, der er beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Du kan se listen over vores søsterselskaber og deres geografiske placering på www.aboutbags.com. Søsterselskaber henviser i dette dokument til enheder, der kontrolleres af os, er under fælles kontrol med os eller kontrollerer os.
 • Til vores tredjepartstjenesteudbydere, så de lettere kan levere deres tjenester til os.
  • Det kan for eksempel dreje sig om udbydere af tjenester såsom hjemmesidehosting, dataanalyse, håndtering af betalinger, ordregennemførelse, levering af informationsteknologi og relateret infrastruktur, kundeservice, e-maillevering, revision og andre tjenester.
 • Til tredjeparter, så de kan sende dig markedsføringskommunikation i overensstemmelse med dine valg.
 • Til tredjepartssponsorer af lotterier, konkurrencer og lignende kampagner.
 • Når du bruger Tjenesterne, kan du vælge at videregive Personlige oplysninger.
  • I debatfora, i chatrum, på profilsider, på blogs og i andre tjenester, hvor du kan opslå oplysninger og indhold (herunder, men ikke begrænset til, vores sider på sociale medier). Bemærk, at alle oplysninger, som du opslår eller offentliggør via disse tjenester, bliver offentlige og kan være tilgængelige for andre brugere og den brede offentlighed.
  • Via din deling på sociale medier. Når du anvender Tjenesterne med din konto på et socialt medie deler du dine informationer med dine venner, som er knyttet til din konto på det sociale medie, med andre brugere og med udbyderen af din konto på det sociale medie. Når du gør det, giver du os tilladelse til at lette denne deling af oplysninger, og du accepterer, at brugen af de delte oplysninger er underlagt udbyderen af det sociale medies Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Anden brug og videregivelse

Vi bruger og videregiver også dine Personlige oplysninger på måder, som er nødvendige eller passende, særligt når vi har en juridisk forpligtelse til eller en legitim interesse i at gøre det:

 • For at overholde gældende lovgivning.
  • Det kan omfatte lovgivningen i lande uden for dit bopælsland.
 • For at imødekomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder.
  • Det kan omfatte myndigheder uden for dit bopælsland.
 • For at samarbejde med politiet.
  • For eksempel når vi imødekommer anmodninger og ordrer fra politiet.
 • Af andre juridiske årsager.
  • For at håndhæve vores vilkår og betingelser.
  • For at beskytte vores og/eller vores søsterselskabers, dine eller andres rettigheder, personlige oplysninger, sikkerhed eller ejendom.
 • I forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion.
  • Vi har en legitim interesse i at videregive eller overføre dine Personlige oplysninger til en tredjepart i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition, i fuldstændigt eller delvist omfang, af vores virksomhed, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller en lignende proces). Sådanne tredjeparter kan eksempelvis omfatte en overtagende enhed og dennes rådgivere.

Andre oplysninger

“Andre oplysninger” er alle oplysninger, der ikke afslører din specifikke identitet eller ikke direkte vedrører en identificerbar person, såsom:

 • Browser- og enhedsoplysninger
 • Brugsdata for Appen
 • Oplysninger, der indsamles via cookies, pixeltags og andre teknologier, som leveres af dig, og som ikke afslører din specifikke identitet
 • Demografiske oplysninger og andre oplysninger, som leveres af dig, og som ikke afslører din specifikke identitet
 • Oplysninger, der er sammenstillet på en sådan måde, at de ikke længere afslører din specifikke identitet.
 • Hvis vi er forpligtet til at behandle Andre oplysninger som Personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning (f.eks. i henhold til EU's persondataforordning, GDPR), bruger og videregiver vi dem til de samme formål, som vi bruger og videregiver Personlige oplysninger til i henhold til denne politik.

Indsamling af Andre oplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere indsamler Andre oplysninger på mange forskellige måder, herunder:

 • Via din browser eller enhed.
  • Visse oplysninger indsamles af de fleste browsere eller på automatisk vis via din enhed, f.eks. din MAC-adresse (Media Access Control), computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, operativsystemets navn og versionsnummer, enhedens producent og model, sprog, browsertype og -version samt navn og versionsnummer for de Tjenester (f.eks. Appen), som du bruger. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at Tjenesterne fungerer korrekt.
  • Når du downloader og bruger Appen, sporer og indsamler vi og vores tjenesteudbydere brugsdata for Appen såsom den dato og det klokkeslæt, hvor Appen på din enhed får adgang til vores servere, samt hvilke oplysninger og filer der er downloadet til Appen baseret på dit enhedsnummer.
 • Via cookies.
  • Cookies er små informationsbidder, som gemmes direkte på den computer, du bruger. Cookies giver os mulighed for at indsamle oplysninger såsom browsertype, tidsforbrug på Tjenesterne, besøgte sider, sprogindstillinger og andre anonyme trafikdata. Vi og vores tjenesteudbydere bruger oplysningerne til sikkerhedsformål, til at lette navigationen, til at vise oplysninger på en mere effektiv måde og til at personliggøre din oplevelse. Vi indsamler også statistiske oplysninger om brugen af Tjenesterne for løbende at forbedre deres design og funktionalitet, få indblik i, hvordan de bliver brugt, og hjælpe os med at løse problemer med dem. Cookies giver os desuden mulighed for at vælge, hvilke af vores reklamer eller tilbud der med størst sandsynlighed vil appellere til dig, og vise dem, mens du bruger Tjenesterne. Vi bruger også cookies eller andre teknologier inden for onlinereklame til at spore, hvordan brugerne reagerer på vores annoncer. På nuværende tidspunkt reagerer vi ikke på Spor ikke-signaler i browseren.
  • Hvis du ikke ønsker, at der skal indsamles oplysninger ved hjælp af cookies, giver de fleste browsere dig mulighed for automatisk at afvise cookies eller få valget mellem at afvise eller acceptere en bestemt cookie (eller flere cookies) fra en bestemt hjemmeside. Vi anbefaler dig også at læse vores cookiepolitik og besøge http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du dog opleve visse gener, når du bruger Tjenesterne. Du modtager muligvis heller ikke reklamer eller andre tilbud fra os, som er relevante for dine interesser og behov.
 • Via brug af pixeltags og andre lignende teknologier.
  • Pixeltags (også kendt som webbeacons og transparente GIF-filer) kan blandt andet bruges til at spore de handlinger, brugerne af Tjenesterne (herunder e-mailmodtagere) foretager, måle vores markedsføringskampagners succes og udarbejde statistik over brugen af Tjenesterne og responsraterne.
 • Via Analytics.
  • Vi benytter Google Analytics, som bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle og analysere oplysninger om brug af Tjenesterne og rapportere om aktiviteter og tendenser. Denne tjeneste indsamler muligvis også oplysninger om brugen af andre hjemmesider, apps og onlineressourcer. Du kan læse mere om, hvilke metoder Google anvender, på www.google.com/policies/privacy/partners/, og du kan fravælge brug af dem ved at downloade tilføjelsesprogrammet Google Analytics Opt-out til din browser, som findes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Via Adobe Flash-teknologi (herunder Flash Local Shared Objects ("Flash LSO'er")) og andre lignende teknologier.
  • Vi bruger Flash LSO'er og andre teknologier til blandt andet at indsamle og gemme oplysninger om din brug af Tjenesterne. Hvis du ikke ønsker, at Flash LSO'er bliver gemt på din computer, kan du justere indstillingerne for din Flash Player, så den blokerer lagring af Flash LSO'er, ved hjælp af værktøjerne i panelet Website Storage Settings. Du kan også gå til panelet Global Storage Settings og følge instruktionerne (her kan du måske få en forklaring på, hvordan du for eksempel sletter eksisterende Flash LSO'er (som også kaldes "information" på Macromedias hjemmeside), hvordan du kan forhindre, at Flash LSO'er bliver placeret på din computer, uden at du bliver spurgt, og (for Flash Player 8 og nyere) hvordan du kan blokere Flash LSO'er, som ikke leveres af operatøren af den side, hvorpå du befinder dig på det pågældende tidspunkt). Bemærk, at hvis du indstiller Flash Player til at indskrænke eller begrænse accept af Flash LSO'er, kan det medføre, at visse Flash-applikationer ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer.
 • Via din fysiske placering.
  • Vi indsamler muligvis din enheds fysiske placering, f.eks. ved hjælp af satellitter, mobilmaster eller wi-fi-signaler. Vi bruger muligvis din enheds fysiske placering til at levere personliggjorte placeringsbaserede tjenester og personliggjort placeringsbaseret indhold. Vi deler også nogle gange din enheds fysiske placering kombineret med oplysninger om, hvilke reklamer du har set, og andre oplysninger, vi indsamler, med vores markedsføringspartnere, så de kan give dig mere personliggjort indhold, og så de kan måle effektiviteten af deres reklamekampagner. I nogle tilfælde kan du have mulighed for at tillade eller afvise sådanne anvendelser og/eller en sådan deling af enhedens placering, men hvis du gør det, kan vi og/eller vores markedsføringspartnere muligvis ikke forsyne dig med relevante personliggjorte tjenester og relevant personliggjort indhold.

Brug og formidling i forbindelse med Facebook

Når du deltager i social deling gennem Facebooks Produkter gennem vores Tjenster, er vi sammen med Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook”) ansvarlige for indsamlingen af dine Personlige Oplysninger samt Anden Information og overførsel til Facebook. Indsamling og overførsel af dette foregår bl.a når du vælger at bruge sociale plugs-in på Facebook eller pixel tags på vores Websider. Hvad Facebook gør med dine Personlige Oplysninger efter at have modtaget sådanne oplysning gennem vores Tjenester, er kun Facebooks eget ansvar og er dækket af Facebooks privatlivspolitik. Vi deler disse oplysninger med Facebook for udelukkende at give dig mulighed for at bruge sociale delingsmuligheder og for at få en samlet statistisk information om brugen af vores firmaside på Facebook. Vi har indgået de nødvendige aftaler med Facebook for dette delte ansvar, se venligst Facebooks indsigt om kontrol på https://da-dk.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Brug og videregivelse af Andre oplysninger

Vi bruger og videregiver muligvis Andre oplysninger til et vilkårligt formål, medmindre vi er forpligtet til ikke at gøre det i henhold til gældende lovgivning. I visse tilfælde kombinerer vi Andre oplysninger med Personlige oplysninger. Hvis vi gør det, behandler vi de kombinerede oplysninger som Personlige oplysninger, så længe de er kombineret.

Tredjepartstjenester

Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger dækker ikke tredjeparters praksisser vedrørende personlige oplysninger, information og andet, og vi kan ikke holdes ansvarlige for sådanne praksisser. Tredjeparter omfatter i denne sammenhæng tredjeparter, der driver en hjemmeside eller tjeneste, som der linkes til i Tjenesterne. Når Tjenesterne indeholder et link, betyder det ikke, at vi eller vores søsterselskaber godkender den hjemmeside eller tjeneste, der linkes til.

Uden ulempen ved det der står skrevet ovenfor vedrørende brug og udegivelse i forbindelse med facebook, tager vi intet ansvar for andre organisationers brug af oplysninger. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for andre virksomheders indsamling, brug og videregivelse af oplysninger eller deres politikker eller praksisser for informationssikkerhed, f.eks. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andre appudviklere, appudbydere, udbydere af sociale medieplatforme, udbydere af operativsystemer, udbydere af trådløse tjenester eller udstyrsproducenter, hvad angår for eksempel de Personlige oplysninger, du videregiver til andre virksomheder via eller i forbindelse med vores Apps eller sider på sociale medier.

Tredjepartsreklamer

Vi bruger tredjepartsreklamefirmaer til at vise reklamer vedrørende varer og tjenester, der kan være af interesse for dig, når du logger på og bruger Tjenesterne og andre hjemmesider eller onlinetjenester.

Du modtager muligvis reklamer baseret på oplysninger om dit login på og din brug af Tjenesterne og andre hjemmesider eller onlinetjenester på alle dine enheder samt på oplysninger, der modtages fra tredjeparter. Disse virksomheder placerer eller genkender en unik cookie i din browser (herunder ved hjælp af pixeltags). De bruger også disse teknologier sammen med de oplysninger, de indsamler om din onlineadfærd, til at genkende dig på tværs af de enheder, du bruger, såsom en mobiltelefon og en bærbar computer. Gå til http://optout.aboutads.info/#/ og http://optout.networkadvertising.org/#/, hvis du vil have flere oplysninger om denne praksis, og hvis du vil vide, hvordan du kan fravælge brug af den i browseren på din computer eller mobilenhed, som du bruger til at læse denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan downloade appen AppChoices på http://www.aboutads.info/appchoices for at fravælge brugen af denne praksis i mobilapps.

Sikkerhed

Vi stræber efter at træffe rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte Personlige oplysninger internt i vores virksomhed. Desværre kan intet system til overførsel eller lagring af data garanteres at være 100 % sikkert. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker, skal du straks underrette os i henhold til afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

Valgmuligheder og adgang

Dine valgmuligheder vedrørende vores brug og videregivelse af dine Personlige oplysninger

Vi giver dig flere valgmuligheder vedrørende vores brug og videregivelse af dine Personlige oplysninger til markedsføringsformål. Du kan fravælge:

 • Modtagelse af elektronisk kommunikation fra os: Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsrelaterede e-mails fra os fremover, kan du fravælge dem ved at klikke på afmeldingslinket i en vilkårlig markedsførings-e-mail fra os eller ved at kontakte os via www.aboutbags.com.
 • Vores deling af dine Personlige oplysninger med søsterselskaber til brug for deres direkte markedsføring: Vores deling af dine Personlige oplysninger med søsterselskaber til brug for deres direkte markedsføring: www.aboutbags.com.
 • Vores deling af dine Personlige oplysninger med uafhængige tredjeparter til brug for deres direkte markedsføring: Hvis du foretrækker, at vi fremover ikke deler dine Personlige oplysninger med uafhængige tredjeparter til brug for deres direkte markedsføring, kan du fravælge denne deling ved at kontakte os via www.aboutbags.com.

Vi vil forsøge at efterkomme din(e) anmodning(er), så snart det er praktisk muligt. Bemærk, at selvom du fravælger at modtage markedsføringsrelaterede e-mails fra os, sender vi dig muligvis stadig vigtige administrative meddelelser, og du kan ikke fravælge disse meddelelser.

Sådan kan du få adgang til, ændre eller slette dine Personlige oplysninger

Hvis du ønsker at anmode om at få lov til at se, rette, opdatere, skjule, slette eller begrænse brugen af Personlige oplysninger, som du tidligere har givet os, eller hvis du ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af dine Personlige oplysninger for at kunne overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang du har denne ret til dataportabilitet i henhold til gældende lovgivning), kan du kontakte os via www.aboutbags.com eller ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i afsnittet 'Kontakt os'. Vi besvarer din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke Personlige oplysninger du gerne vil have ændret, eller om du ønsker at få dine Personlige oplysninger skjult i vores database, eller du skal fortælle os, hvilke begrænsninger du gerne vil sætte for vores brug af dine Personlige oplysninger. For at beskytte dig gennemfører vi kun anmodninger vedrørende de Personlige oplysninger, der er knyttet til den konkrete e-mailadresse, du bruger til at sende os din anmodning, og vi kan være nødt til at bekræfte din identitet, før vi gennemfører din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning, så snart det er praktisk muligt.

Bemærk, at vi muligvis er nødt til at gemme visse oplysninger til dokumentationsformål og/eller at gennemføre alle transaktioner, du har påbegyndt, før du anmoder om en ændring eller sletning (når du f.eks. foretager et køb eller benytter et kampagnetilbud, kan du muligvis ikke ændre eller slette de Personlige oplysninger, du har givet os, før efter købet eller kampagnen er afsluttet). Der kan også være resterende oplysninger, som forbliver i vores databaser og andre optegnelser og ikke vil blive fjernet.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer Personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt eller tilladt i henhold til de(t) formål, oplysningerne er indhentet til, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi anvender blandt andet følgende kriterier til at fastsætte vores opbevaringsperioder:

 • Den periode vi har en igangværende relation til dig og leverer Tjenesterne til dig (f.eks. så længe du har en konto hos os eller fortsætter med at bruge Tjenesterne).
 • Om vi er underlagt en juridisk forpligtelse (f.eks. kræver visse love, at vi gemmer optegnelser over dine transaktioner i et vist tidsrum, før vi må slette dem).
 • Om det er tilrådeligt at gemme oplysningerne set i lyset af vores retsstilling (f.eks. hvad angår relevante forældelsesfrister, søgsmål eller myndighedsundersøgelser).

Mindreåriges brug af tjenesterne

Tjenesterne er ikke rettet mod personer under seksten (16) år, og vi indsamler ikke bevidst Personlige oplysninger fra personer under 16 år, undtagen i de lande hvor minimumsalderen er lavere.

Jurisdiktion og overførsel på tværs af landegrænser

Dine Personlige oplysninger kan blive gemt og behandlet i ethvert land, hvor vi har afdelinger, eller hvor vi engagerer serviceudbydere, og når du bruger Tjenesterne, accepterer du, at dine oplysninger bliver overført til lande uden for dit bopælsland, herunder USA, som kan have andre databeskyttelsesregler end dem, der gælder i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine Personlige oplysninger.

Hvis du har bopæl i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (bestående af EU-medlemsstaterne, Island, Liechtenstein og Norge, under ét kaldet "EØS"): Nogle af landene uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (den fuldstændige liste over disse lande kan findes på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Når det gælder overførsler fra EØS til lande, der af Europa-Kommissionen ikke anses for at have et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, har vi indført passende foranstaltninger såsom de standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har vedtaget, for at beskytte dine Personlige oplysninger.

Tredjepartsbetalingstjeneste

Vi bruger en tredjepartsbetalingstjeneste til at behandle betalinger, der foretages via Tjenesterne. Hvis du ønsker at foretage en betaling via Tjenesterne, bliver dine Personlige oplysninger indsamlet af denne tredjepart og ikke af os, og du er underlagt tredjepartens Politik om beskyttelse af personlige oplysninger i stedet for denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har ingen kontrol over og kan ikke holdes ansvarlige for denne tredjeparts indsamling, brug og videregivelse af dine Personlige oplysninger.

Opdateringer til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Teksten "Sidst opdateret" øverst i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvornår denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger sidst blev ændret. Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede Politik om beskyttelse af personlige oplysninger på Tjenesterne. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesterne, efter vi har foretaget disse ændringer, accepterer du den reviderede Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kontakt os

Når det gælder aktiviteter, der knytter sig til e-handel, er Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien den virksomhed, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine Personlige oplysninger i henhold til denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Når det gælder vores butikker, er Samsonite A/S, Ny Østergade 2, 1101 Copenhagen K, Denmark ansvarlig. For at vi kan behandle din henvendelse så effektivt som muligt, bedes du sende al din korrespondance til Samsonite AB, Drakegatan 2, 412 50 Göteborg, Sweden.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit privatliv, bedes du kontakte privacy@aboutbags.com. Det er ikke altid sikkert at kommunikere via e-mail, så derfor beder vi dig undlade at sende dit kreditkortnummer eller andre følsomme oplysninger til os pr. e-mail.

Yderligere oplysninger til personer i EØS-lande

Hvis du er bosat i et EØS-land, kan du også: