Условия за използване

ДОБРЕ ДОШЛИ

Радваме се да Ви приветстваме с добре дошли на уеб сайта на Ryanair (наричан по-долу „Сайт“), официалният онлайн магазин за марката Samsonite. Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно тези правила и условия. Освен ако в този документ не е посочено друго, взаимоотношенията между Ryanair и неговите Потребители се уреждат изключително от тези Правила и условия, за които се смята, че са прочетени и приети от Потребителя. Ако не сте съгласни с тези правила и условия в тяхната цялост, моля, не използвайте Сайта.

От време на време, когато използвате определени услуги или закупувате продукти на този Сайт, е възможно да получавате допълнителни указания, правила и политики, приложими за такива услуги и продукти, всички от които са неразделна част от този документ и ще се прилагат при Вашето използване на Сайта.

Възможно е от време на време Ryanair да изменя Правилата и условията чрез публикуването на такава промяна на Сайта. Използването на Сайта след публикуване на такава промяна представлява приемане от Ваша страна на променените условия.

За значението на определенията, използвани в настоящите Правила и условия, моля, вижте раздел 18.

 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

  Samsonite Europe NV (RPR Oudenaarde 0400.245.655) е продавачът на продуктите, показвани на Сайта. Samsonite Europe NV е със седалище в Обединеното кралство на адрес: Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Белгия..


  • Nayan NV осъществява комуникацията от името на Ryanair Limited.

 2. ТОЧНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

  Ryanair полага всички възможни усилия да поддържа актуализирана информацията на Сайта. Не е възможно обаче да се гарантира абсолютното отсъствие на грешки в Сайта. Информацията и другите материали, публикувани на този Сайт, е възможно да съдържат неточности или печатни грешки. Теглото, размерите и обемите на продуктите са само ориентировъчни. Положили сме необходимите усилия, за да се гарантира, че информацията за продукта е точна, и да се покажат възможно най-точно цветовете на продуктите. Не можем обаче да гарантираме, че Вашият дисплей ще възпроизвежда точно цвета на продукта при доставка. Информацията на Сайта се променя периодично, без да бъдете уведомявани. Ryanair си запазва правото по свое усмотрение да променя Сайта по всяко време. Ryanair не гарантира, че включените в Сайта функции или всякакви материали или съдържание, включени в него, ще бъдат без прекъсвания или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени или че Сайтът или сървърът, който предлага материалите или съдържанието, е без вируси или други опасни компоненти. Ryanair не носи отговорност за използването на Сайта, включително, без ограничение, съдържанието и всякакви грешки, съдържащи се в него.
  Ограничения за ръчен багаж, внасян от пътниците в салона: макар и да полагаме усилия да гарантираме, че посоченият като ръчен багаж отговаря на текущите ограничения на авиокомпаниите, не можем да носим отговорност, ако дадена авиокомпания прилага други стандарти за чекиране или ако авиокомпаниите или летищата променят ограниченията си.

 3. ЦЕНИ

  Цената на поръчаните от Вас продукти е цената, която е показвана на Сайта по времето, когато потвърждавате поръчката си, и ще бъде потвърдена с потвърждението по имейл, удостоверяващо получаването на Вашата поръчка. Всички цени са в € (лири стерлинги), включително ДДС и транспортни разходи.

  Ако се установи грешка в цената на поръчаните от Вас продукти или в таксата за доставка, ще Ви информираме възможно най-скоро и ще Ви предложим опцията да препотвърдите поръчката си с правилната цена или да я анулирате. Ако я анулирате, ние ще Ви възстановим или ще Ви кредитираме отново със сумата, която е била дебитирана от Вашата кредитна карта за покупката.

 4. ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ

  Можете да направите поръчка, ако сте пълнолетно лице на 18 или повече години. Процесът на поръчване включва следните стъпки:
  • Добавяте продуктите, които искате да закупите, във Вашата кошница;
  • Избирате Вашия метод на доставка;
  • Въвеждате адреса за доставка;
  • Въвеждате Вашия адрес за фактуриране и информацията за плащане;
  • Ще получите подкана да приемете Правилата и условията;
  • Преди да подадете Вашата поръчка, ще получите възможност да прегледате избора си, да проверите общата цена на поръчката, включително разходите по експедиране.

  След като подадете поръчката си, ние ще Ви изпратим потвърждение по имейл, удостоверяващо получаването на поръчката Ви. В този момент ние резервираме съответната сума на Вашата кредитна карта и дебитираме картата, когато изпратим стоките.
  Ако платите с кредитна карта, ще получите имейл, съдържащ Вашето състояние на плащанията.
  Веднага щом стоките са изпратени, ще получите уведомление („Имейл с уведомление за експедиране“). Всички поръчки зависят от наличността на продуктите в момента на изпращането.
  Запазваме си правото да откажем поръчката Ви по каквато и да е причина.

 5. ПЛАЩАНЕ

  Начините на плащане, които приемаме, са посочени на нашия Сайт. Плащането трябва да бъде извършено в € (лири стерлинги). Моля, вижте Политиката за поверителност, публикувана в Сайта, за повече информация относно измамите в интернет и сигурността на плащанията.

  Samsonite си запазва собствеността върху продадените стоки, докато не получим пълното изплащане на цената и таксите по експедиране, както и възможните лихви за забава и/или обезщетения.
  Samsonite е продавачът, но Вие трябва да направите плащане по банковата сметка на Nayan NV, подробните данни са показани на страниците за плащане на Сайта.

 6. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

  Между Вас и Samsonite няма да съществува договор за продажба, докато Samsonite не изпрати продуктите. Цялата информация на нашия Сайт е само покана за преговори и не представлява оферта или едностранен договор. Вашата поръчка представлява обвързваща оферта от Ваша страна за закупуване на нашите продукти. Продажбата ще бъде обвързваща за нас само след като сме Ви уведомили чрез Имейл с уведомление за експедиране, че стоките са Ви изпратени.

  Samsonite си запазва правото да откаже поръчка, изцяло или частично, в следните случаи:

  • Ако продуктът не е в наличност;
  • Ако Вашата информация за фактуриране е неточна или не може да бъде проверена;
  • Ако поръчката Ви е маркирана с флаг от системите за защита като необичайна поръчка или като поръчка, при която съществува риск от измама;
  • Ако Вашето плащане чрез банков превод/резервиране не се получи навреме;
  • Ако имаме основание да смятаме, че не сте навършили 18 години;
  • Ако имаме основание да смятаме, че сте препродавач;
  • Ако има грешка в ценовата котировка;
  • Ако не можем да доставим на предоставения от Вас адрес;
  • В случай на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
 7. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ДОСТАВКАТА – ДЪРЖАВА НА ДОСТАВКА

  • Не се приема изпращане до адреси на пощенски кутии и военна поща.
  • Доставяме от понеделник до петък с изключение на неработните дни.
  • Моля, използвайте ryanair.bags.travel/bg/bg/home/ за багаж и куфари, които да се доставят в България.
 8. ДОСТАВКА

  Ще положим всички възможни усилия да доставим поръчаните продукти в сроковете, посочени в потвърждението на индивидуалната поръчка, изпратено на Потребителя. Такива срокове не представляват гарантирани срокове за доставка и не трябва да се разчита на тях. Грешно съобщените адреси са отговорност на Потребителя и е възможно да доведат до допълнителни такси, които ще бъдат възстановени от Потребителя.

  Всички стоки ще бъдат изпратени от Samsonite. Ако Вашият продукт не се достави в посочения срок, моля, свържете се с нас с Вашия клиентски номер или номер на поръчка. В такъв случай можете да считате договора за продажба за прекратен и да искате пълно възстановяване на сумата за съответните продукти като Вашия единствен начин на обезщетяване. Възможно е също така да посочите нов период за доставка, който е подходящ при дадените обстоятелства, и да искате Samsonite да достави продуктите преди края на този период; а след това, ако Samsonite не достави продуктите през този период, можете да считате договора за продажба за прекратен и да искате пълно възстановяване на сумата за съответните продукти.

  Ние правим доставките само с професионална куриерска служба. Винаги изискваме да има конкретно лице, което да се подпише за получаването на доставката. Вие приемате, че дадена доставка е подписана от лице, различно от Потребителя, при условие че такова лице присъства на посочения адрес и е пълнолетно – на 18 или повече години. Ако по време на доставката не присъства лице, ще получите подкана да се свържете с нашата куриерска служба, за да уредите алтернативна дата на доставка.

 9. ДЕФЕКТЕН ПРОДУКТ ИЛИ ГРЕШНА ДОСТАВКА

  При доставка трябва да проверите дали продуктите Ви отговарят на поръчаните. Ако има несъответствия или проблеми с Вашата поръчка, моля, следвайте процедурата за връщане, описана в клауза 10 по-долу, но за дефектни стоки и стоки, които са върнати поради наша грешка, ние ще възстановим и всякакви разходи, направени при връщането на продукта. В зависимост от наличността ще Ви изпратим нов Имейл с уведомление за експедиране и автоматично и незабавно ще Ви изпратим за наша сметка правилния заместващ продукт.

 10. ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ

  Моля, следвайте процедурата, описана в клауза 10 по-долу, ако Ви се налага да върнете някакви продукти съгласно клауза 9 по-горе или в резултат на неправилни продукти, които се доставят, или при всякакви други обстоятелства, относно които Samsonite се съгласява с Вас да се направи връщане. Можете също така да използвате този процес за законното оттегляне/анулиране, посочено в клауза 11.

  1. Моля, попълнете формуляра за връщане. Ние ще Ви изпратим имейл с етикет за връщане, номер за връщане и инструкциите за връщане.
  2. Опаковайте продукта, който ще връщате (само неупотребявани продукти, с оригинални етикети, инструкции за употреба, гаранционни листовки и други висящи етикети и опаковки) в неговата оригинална картонена опаковка, за да не се допусне повреда при транспортиране.
  3. Моля, отпечатайте етикета за връщане и го залепете върху Вашата опаковка за връщане. Етикетът за връщане трябва да включва всички необходими данни, като например Вашето име, адрес и адрес за връщане, Вашия телефонен номер, номер на продукта и/или описание на връщания продукт, както и номера за връщане.
  4. Моля, прочетете внимателно инструкциите за връщане и се свържете с нашия експресен куриер за вземане на опаковката, както е посочено в инструкциите за връщане. Трябва да организирате вземането на продукта от нашия експресен куриер възможно най-скоро и при всички случаи в рамките на 14 календарни дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашето искане за връщане.
  5. В случай че не сте спазили всички изисквания за връщане, ние ще Ви подканим по електронна поща да изясните защо не сте успели да уредите въпроса в рамките на 14 дни.

  Могат да бъдат върнати само продукти, които са закупени онлайн на Сайта. Що се отнася до всяко друго връщане, Ви препоръчваме да се свържете с магазина, от който сте закупили продуктите.

 11. ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ/ОТКАЗ

  Нямате право на оттегляне/отказ за доставката на стоки, изработени по спецификация на клиента или ясно персонализирани.

  Право на отказ

  Имате право на оттегляне/отказ от договора за продажба в рамките на 14 дни, без да посочвате причини за това.

  Периодът на оттегляне/отказ ще изтече: (i) след 14 дни от деня, в който вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, влиза във физическо владение на продуктите; или (ii) в случай на договор за продажба, отнасящ се до няколко продукта, поръчани от Вас в една поръчка и доставени поотделно, след 14 дни от деня, в който вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, влиза във физическо владение на последния от продуктите.

  За да упражните правото на оттегляне/отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от договора с ясно формулирано заявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или имейл).

  Можете да използвате образеца на формуляра за отказ но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път всяко друго ясно формулирано заявление на нашия уеб сайт с помощта на формуляра за връщане (и ние Ви насърчаваме да използвате формуляра за връщане за по-голяма ефективност при обработката на оттеглянията/отказите). Ако използвате тази опция, ние незабавно ще Ви изпратим потвърждение за получаването на отказа на траен носител (напр. по електронна поща).

  За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото Ви на отказ, преди да е изтекъл периодът за отказ.

  Последици от отказа

  Ако се оттеглите/откажете от договора за продажба, ние ще Ви възстановим всички направени от Ваша страна плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, свързани с избрания от Вас начин на доставка, ако той е различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас).

  Правим приспадане от сумата за възстановяване поради загуба на стойност на всякакви доставени стоки, ако загубата е в резултат от ненужно боравене от Ваша страна.

  Ще извършим възстановяването без излишно забавяне и не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за решението Ви да се оттеглите от този договор.

  Ще извършим възстановяването, като използваме същия начин на плащане като този, който сте използвали при първоначалната трансакция, освен ако не сте изразили изричното си съгласие за друго; при всички положения няма да плащате никакви такси като резултат от възстановяването.

  Ние ще приберем стоките по описания във Формуляра за връщане начин и ще поемем свързаните с това разходи. Вие единствено носите отговорност за намалена стойност на продуктите, ако това е станало вследствие на боравенето с тях по начин, различен от необходимия, за да се установят естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Вие самите не трябва да изпращате обратно стоките по начин, различен от определения във Формуляра за връщане; ако обаче го направите, вършите това за своя собствена сметка и отговорност.

 12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  Правилата и условията на този договор за продажба не засягат Вашите законоустановени права. Ние няма да носим отговорност за каквито и да е щети (включително, но без ограничение, пропуснати ползи или лишаване от ползване), произтичащи от Вашето използване или забавяне или неспособност да използвате нашия Сайт, неговото съдържание или всякаква връзка към друг уеб сайт, произтичащи от договор, непозволено уреждане (включително небрежност) или друго правно основание, освен в случай на смърт или телесна повреда, причинена от небрежност или умишлено неправомерно поведение от наша страна.

  Ние няма да носим отговорност пред Вас по силата на представителство (освен ако не е измамно), на задължение, прилагано съгласно общото право, или по всяко изрично или подразбиращо се условие на договора за продажба за:

  (a) всякакви загуби, които не са предвидими от двете страни по договора за продажба в момента на сключване на този договор за продажба, произтичащи във връзка с доставката на продуктите и свързаните услуги или използването им от Ваша страна;
  (б) всякакви загуби, които не са причинени от нарушение от наша страна;
  (в) бизнес или търговски загуби.

  Нашата пълна отговорност във връзка с договора за продажба няма да надхвърля покупната цена на въпросните продукти.

  Samsonite има правно задължение да достави поръчаните продукти, които са в съответствие с договора за продажба.

 13. ГАРАНЦИЯ

  (a) Законоустановена гаранция:
  Потребителите имат право на законоустановената гаранция. Тя покрива липсата на съответствие на стоките в момента на доставката. Продавачът се задължава да подмени или да ремонтира безплатно въпросните стоки (или части от тях). Продавачът си запазва правото да замени артикула, ако разходите за ремонт са несъразмерно високи или ако ремонтът е невъзможен. Тежестта на доказване пада върху потребителя, който трябва да покаже, че дефекти, които се проявяват след период от 6 месеца от датата на доставка, са били налични в момента на доставката.

  (б) Търговска гаранция:
  Samsonite също така предлага допълнителна търговска гаранция за някои продукти. За подробности относно тази гаранция, моля, вижте гаранционната карта и/или Сайта.

 14. КОНТАКТ ЗА ВЪПРОСИ, ОПЛАКВАНИЯ, КОМЕНТАРИ ИЛИ ОБСЛУЖВАНЕ

  Ако имате някакви въпроси или технически проблеми при достъпа до информация на нашия Сайт, моля, свържете се с: customer.care@samsonite.com.

 15. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  Всички марки, имена и заглавия на продукти, използвани на Сайта, са търговски марки или търговски наименования на Samsonite или на трети лица, притежатели на търговски марки или търговски наименования. Нямате право да използвате или да възпроизвеждате каквито и да е такива търговски марки или търговски наименования, тъй като е възможно това да представлява нарушение на правата на притежателите. Дизайнът, текстовете, документите, видеозаписите и другите услуги на Сайта и техният подбор и подредба, както и всички други материали на този Сайт, са защитени от авторското право на Samsonite или доставчиците ѝ. Имате право електронно да копирате и отпечатвате части от Сайта само в необходимата степен с цел да направите поръчка или да използвате Сайта като ресурс за пазаруване. Нямате право да използвате по никакъв друг начин информацията и материалите на Сайта, включително възпроизвеждане за цели, различни от посочените по-горе, модификация, разпространение или (пре)публикуване. Ако желаете да използвате материали и информация от този Сайт, трябва да получите предварителното писмено съгласие на Samsonite.

 16. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ САЙТ

  В случай че предоставите на Ryanair или публикувате каквито и да е материали, информация, предложения или коментари в или чрез Сайта относно Сайта, относно начина, по който Ryanair извършва дейността си, или относно управлението на Сайта, Ryanair си запазва правото да използва по свое усмотрение такива материали, информация, предложения или коментари, без да Ви дължи някакво възнаграждение или признание. С настоящото Вие предоставяте на Ryanair неизключителен, безсрочен, световен, безвъзмезден лиценз да използва и публикува изцяло или отчасти такава информация и материали. Използването обаче от Ryanair на информация, чрез която е възможно да бъдете идентифицирани (като например Вашето име, адрес, номер на социалната осигуровка и телефонен номер), ще се урежда от Политиката за поверителност на Сайта, обсъдена по-долу.

 17. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ SAMSONITE ОТНОСНО НОВИ ПРОДУКТИ, ФУНКЦИИ ИЛИ ПРОЦЕСИ

  (a) Подаването на материали по никакъв начин няма да установи поверителни взаимоотношения, нито ще постави Samsonite в позиция да получава подадените материали на доверие, и Samsonite не се задължава и не поема никакъв ангажимент да третира или запазва такива подадени материали като поверителни.

  (б) Samsonite има право да задържа всякакви материали, които са подадени до нея, да прави копия от тях и да ги запазва във файловете си.

  (в) Samsonite не поема никакво задължение и не е възможно да се подразбира поемането на такова от получаването или разглеждането на подадените материали, освен ако или докато не е подписано официално писмено споразумение от Samsonite и от Вас, като след това задълженията на Samsonite ще бъдат само изрично посочените в това писмено споразумение.

 18. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  Смятаме за много важна защитата на Вашите лични данни и искаме да сме сигурни, че сте наясно и сте съгласни с начина, по който е възможно да използваме Вашата лина информация. Можете да намерите нашата Политика за поверителност на адрес ryanair.bags.travel/bg/bg/. С осъществяването на поръчка на Сайта Вие давате съгласието си за събирането, използването и прехвърлянето на Вашите лични данни съгласно условията на Политиката за поверителност.

 19. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  В обхвата на настоящите правила и условия се смята, че посочените по-долу условия имат следното значение, освен ако не е изрично посочено друго:

  • Правила и условия настоящите правила и условия и всички техни допълнения или актуализации.
  • Поръчка резултатът от процеса на поръчване, както е описан в член 4 от Правилата и условията.
  • Nayan NV: Nayan NV, акционерно дружество, учредено по белгийското законодателство (т.нар. NV), със седалище в Белгия и адрес 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D, регистрационен номер на дружеството Kortrijk 0806.661.106; Nayan NV отговаря за техническата поддръжка на функционирането на Сайта.
  • Потребител лице, което с въвеждането на адреса на този Сайт или със следването на връзка посещава този Сайт и го използва за информация или за даването на поръчка.
  • Samsonite: Samsonite Limited, дружество с ограничена отговорност (номер на дружеството 02020414) със седалище в Обединеното кралство и адрес 5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom. По отношение на правата на интелектуална собственост „Samsonite“ означава Samsonite IP Holdings Sarl със седалище в Люксембург и адрес 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 и номер на компанията B147735.
  • Сайт колекция от уеб страници, групирани заедно на адрес ryanair.bags.travel/bg/home/.
 20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

  Всеки спор във връзка валидността, тълкуването и/или изпълнението на Правилата и условията се урежда изключително по законите на Англия и от английските съдилища. Тази клауза не засяга Вашите законоустановени права. Потребителят е съгласен, че в случай на спор по отношение на използването на Сайта като валидно доказателство могат да бъдат използвани електронни доказателства (напр. имейли, архиви и т.н.).

  Ако някои от Правилата и условията бъдат обявени за нищожни или неприложими, останалите правила и условия ще останат валидни, а частта, обявена за нищожна, ще остане приложима в границите, определени от закона.

 21. ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ

  Настоящите Правила и условия заменят всички предишни условия, прилагани спрямо Потребителя.

  Ако имате някакви въпроси, забележки или технически проблеми по отношение на Сайта, моля, свържете се с нас.

  Настоящите правила и условия бяха последно актуализирани на 01 март 2022 г.Withdrawalform